Hej. Vi har en köpare på vårat hus som vi skrivit köpekontrakt med. I kontraktet står det att "köparen kommer på egen bekostnad att besiktiga fastigh ååmmdd genom xxxx. Köparen äger rätt att utan skadeståndsanspråk kan resas från någondera parten häva detta köpeavtal beroende på fel och brister i utförd bes - varvid erlagd handpenning skall återbäras ograverad till köparen - med undantag för av säljaren upplysta fel och brister i § 14 och för ett normalt slitage som dock ej får vara av sådan art att fastigheten tar skada. Begäran om hävning skall ha inkommit skriftligen el via mail till xxxxx (fastighetsmäklaren) senast kl 12:00 den tredje dagen efter besiktningsprotokollet kommit köparen tillhanda, där efter står köpet fast.
Köparen skall utan dröjsmål meddela säljaren och mäklaren när protokollet kommit dem tillhanda, samt redovisa resultatet."
Nu är det så att det visade sig finnas lite svarta prickar i taket på vinden efter en sju år gammal skada som är åtgärdad. Och en del av vinden kom inte bes.mannen åt på den bes.dagen. Bes.mannen återkom några dar senare och bes den sista biten. Där fanns inget alls och bes.mannen rek. att man sätter in ett mek.fläktsystem för att undvika att det i framtiden kanske kan bli problem. Nu tycker våra köpare att vi ska bet. hela installationen av fläktsystemet. Och även börjat tycka på att vi ska åtgärda div. målningsarb som behöver göras och annat slitage!! Hur räknas då det här? På tredje dagen skulle hävning inkommit till mäklaren efter bes.protokollet, räknas det då den andra gången bes.mannen var hos oss eller? Och tredje "dagen" räknas det endast arb.dagar då eller helg också? Tacksam för snabbt svar då det är stora problem med vår köpare!!