Jag sålde mitt hus privat så behövde därför följdaktligen inte betala något mäklararvode.
Eftersom mäklararvode är en försäljningskostnad som får dras av från vinsten undrar jag om det går att dra av ett schablonbelopp motsvarande mina egna försäljningskostnader?