Vi är i husköpartankar och har hittat ett aldeles nytt hus som är till salu, ett suteränghus. Men det är något som känns kostigt med fönstrena. De som är i "källardelen" sitter om man tittar på utsidan på grunden, och halva (nederdeln på fönstrena) sitter på den delen som ska vara under marknivå, dvs där isolering och fiberduk sitter, så detta är bortskuret där fönstrena är. Mäklaren säger att det ska vara så, men hur anlägger man tomt där runt då? Det måste ju fyllas upp vid sidan om fönstrena men ändå "gå ner" där fönstrena är. Är det felkostruerat eller hur åtgärdar men det eller vad gör vi?. På bilden syns inte fönstrena men de sitter så att säga mellan den vanliga grunden (ovanför den gula plastvasskiljaren) och den den delen som är klädd med duk som ska vara under markytan (nedanför den gula platsavskiljaren). Hur gör vi?