Det är nog bästa påfund andelsägd vindkraft. Finns fler Aktörer själv kommer jag börja hos sveavind.se