Skriftligt tillstånd från kommunens byggnadsnämnd som krävs bl. a för att få uppföra, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. I PBL finns det närmare beskrivet när bygglov krävs. I väntan på bygglov kan ett förhandsbesked begäras.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"