Uniqhus
Uniqhus-arkitekturen återspeglar den danska enkelheten i alla dess positiva hänseenden.
Tillverkarens webb:
Exempel på hus: