Roxi Stenhus
Bygger kundanpassade stenhus.
Tillverkarens webb:
Exempel på hus: