Arbetar med levande stenhus.
Tillverkarens webb:
Exempel på hus: