Haaks Stenhus
Haaks mål är hög kvalité, stor valfrihet till en ekonomisk realitet.
Tillverkarens webb:
Exempel på hus: