Hej alla!
Vi har köpt en tomt och ska bygga en mindre villa och undrar nu om någon kan förklara begreppen detaljplan och områdesbestämmelse. Vad är det för något?