Jag har en fråga angående var fallet i en duschhörna ska börja. Jag har från en källa hört att fallet måste starta 10 cm utanför duschväggarna/-dörrarna. Från samma företag hörde jag en annan säker mening om att fallet naturligtvis måste starta 10 cm innanför duschväggarna/-dörrarna. Vad är det egentligen som gäller?
Enligt Boverkets byggreglerska golvet ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.
Lutningen bör vara minst 1:150 och högst 1:50 i duschdelen eller motsvarande.
Som jag läster Boverkets text så ska golvet minst börja luta från insida duschdörr/duschvägg eftersom det förekommer vattenbegjutning innanför dessa.