Fleratomiga gaser som finns i atmosfären, bland annat koldioxid och metan.

Källa: Energimyndigheten