Minskad avkylning av atmosfären närmast jordytan, främst orsakad av förmågan hos så kallade växthusgaser, bland annat koldioxid, att absorbera värmestrålning. Koldioxid har ökat genom omfattande förbränning av fossila bränslen.

Källa: Energimyndigheten