Ett medium som överför värme från ett system till ett annat system utan att medierna i de olika systemen behöver blandas eller röra vid varandra. Mediet kan vara till exempel vatten, luft eller en vätska.

Källa: Energimyndigheten