Anläggning för produktion av värmeenergi till ett fjärrvärmenät.

Källa: Energimyndigheten