Kvoten mellan mängd avgiven värme och mängd tillförd driftenergi. Används t ex som mått på värmepumpars effektivitet.

Källa: Energimyndigheten