Ett ämne, ofta en vätska, som transporterar värme från en värmekälla till ett värmedistributionssystem.

Källa: Energimyndigheten