En förkortning som står för värme, ventilation och sanitet. Det finns VVS-system för bland annat inomhusklimat i fastigheter och för vattenförsörjning och avlopp.

Källa: Energimyndigheten