Verkningsgrad är ett uttryck som visar hur effektivt vi utnyttjar energin och hur effektiv en energiprocess är. Andelen energiinehåll av bränslet som kommer huset till godo. Verkningsgraden brukar anges i %.

Källa: Energimyndigheten