Uppvärmt vatten som pumpas runt i ett rörsystem med element för att avge värme.

Källa: Energimyndigheten