Ett mått på fönsters, dörrars och väggars förmåga att isolera från kyla. Det är bättre ju lägre U-värdet är. U-värdet säger hur mycket värme som passerar genom 1 m2 yta från den varma sidan till den kalla när det skiljer en grad mellan utomhus- och inomhustemperaturen.

Källa: Energimyndigheten