En värmepump som utnyttjar värmen i utomhusluften som värmekälla.

Källa: Energimyndigheten