En typ av värmepump som består av en utomhusdel och en eller flera inomhusdelar. Utomhusdelen tar värme ur utomhusluften. Värmen överförs till inomhusdelen som sedan avger värmen direkt till inomhusluften med hjälp av en fläkt. Du kan inte värma tappvarmvatten eller radiatorvatten med en luft-luftvärmepump.

Källa: Energimyndigheten