Cupula en kopplik utväxt hos bokväxter som innehåller en eller flera frukter.

Källa: Wikipedia