Emrahus:
Emrahus bildades med visionen att erbjuda lågenergihus för den svenska marknaden.

Tillverkarens webb:
Exempel på hus: