Hammock kallas en möbel som består av en soffa upphängd i en särskild ställning, vilket gör det möjligt för dem som sitter i hammocken att gunga fram och tillbaka. Hammockar används framförallt som utemöbler. Hammocken kom till Sverige på 1960 talet.

Källa: Wikipedia