En dyschatell är en soffa utan arm- och ryggstöd och är avsedd för vila. Dyscha är en förkortning av dyschatell. Ordet härrör från den den franska ministern greve Duchatel, som var en verksam i Köpenhamn på 1880- talet. När han skulle hem till Frankrike igen kunde han inte ta med sig alla sina saker utan ställde till med auktion. På denna inropade den skånske friherren von Blixen-Fineck en liggsoffa med lösa dynor i ryggen, som fick namn efter sin förra ägare. Från att sålunda ursprungligen ha varit ett familjeskämt spred sig ordet dyschatell.

Källa: Wikipedia