Ett bockbord består av en bordsskiva lagd över ett par benbockar. Det finns två huvudtyper av bockar som brukar användas. De som används på den övre bilden kallas ståndare och består av två av grov plank tillverkade ben som förbinds och stabiliseras med en bjälke. Bockbord med ståndare betraktas i svensk möbelkultur ofta som en typisk allmogemöbel. Bockbord med ståndare hade en renässans på 1970-talet då de tillverkades i grov furu och klarlackades.

Källa: Wikipedia