Buske:
Växter som blir vedartatde likt träd, men som grenar sig redan nere vid basen och inte blir mer än tio meter höga.

Källa: Wikipedia