Blomställning:
En del av växten som blomman eller en samling av blommor.

Källa: Wikipedia