Blomsamling:
En större ansamling av blommor hos en växt. Flock, knippe och klase är exempel på blomsamling.

Källa: Wikipedia