Axill:
Vanligtvis hårfylld fördjupningar mellan vårtorna på kaktusar.

Källa: Wikipedia