Axfjäll:
Är en form av blad som ger stöd till blommorna i ett ax hos exempelvis viden och starrar.

Källa: Wikipedia