Adventivskott:
Biknopp eller skott som bildats från rötter, blad eller stjälk, oftast efter beskärning.

Källa: Wikipedia