Ax:
Sädesslag och övriga gräs bär sina frön i ax. Det kan vara tätt packade som på vete, korn, majs och råg men även glest som på havre.

Källa: Wikipedia