Stöpa
Att hälla färg upprepade gånger mellan två kärl för att den ska bli smidigare.