Stuck
Murbruksliknande blandning av kalk, gips och limvatten.