Spjälkning
När delar av ett färgskikt lossnar från underliggande skikt.