Sparning
Målning med sparpensel på mindre ytor, t.ex. lister, som fordrar en jämn kant.