Ryggmaterial
Bärare av slipkornen på t ex slippapper.