Ockra
Jordpigment, bildat vid vittring av bl a järnhaltig fältspat.