Krackelering
Djupgående sprickbildning i ett färgskikt.