Gardinkappa
Definition: förhänge vars överkant är i höjd med fönsters överkant och vars längd är avsevärt
mindre än fönstrets höjd

Källa: "SIR Tekniskt Utskott 2002"