Bordsenhet
Definition: inredningsenhet som är försedd med en skiva avsedd att utgöra underlag för
verksamhetsknutna ting
Anmärkning: Exempel: bord, disk, arbetsbänk.

Källa: "SIR Tekniskt Utskott 2002"