Har precis gjort en total uppfräschning av mitt hus inuti. Haft målarfirma som gjort allt invändigt som bredspackling målning/tapetsering. innan arbetet gick jag igenom med målarmästaren vilka elinstallationer som jag önskade skulle tas bort. Han hade sedan kontakten med elektrikern.

Under arbetet togs alla extra elsladdar/kontakter bort som jag tidigare hade anlitat elektriker för att montera för en kostnad strax under 10.000. Dessa har sedan efter arbetet ej satts upp igen. Har nu bett en elektriker sätta tillbaka detta och fakturera målarfirman. Idag ringde målarmästaren och sa att de ej ville betala då en elektriker tagit bort för mycket.

Jag hävdar att han hade ansvaret att vidarbefodra det vi kommit överrens om. Han säger då att det är svårt att bredspackla med elsladdar/kontakter på plats. Jag fårstår det, men anser ändå att de ska ansvara för återställningen.

Vad säger ni?