En till kontraktshandlingarna hörande förteckning över ā-priser (AB)

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"