Pris för enhet av arbete avsett att användas för exempelvis beräkning av tillägg till och avdrag från kontraktsumman. Priset skall om inte annat sägs, avse samtliga prestationer för i kontraktshandlingarna mening färdig enhet av arbete. Normalt a

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"