Bruksarea för utrymmen avsedda för byggnadens drift och allmän kommunikation i andra byggnader än småhus. Övrig area beräknas enligt SS 02 10 53, se bilaga.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"