Planinstitut enligt PBL över en hel kommun som i stort anger hur mark- och vattenområden långsiktigt är avsedda att användas samt hur bebyggelseutvecklingen bör ske.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"