Form av fastighetsbesiktning, s.k. jordabalksbesiktningar.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"